CUIDEM-NOS!

En aquests darrers anys, s’ha fet cada vegada més evident la necessitat de les cures envers les persones i el medi ambient a causa dels creixents desajustaments, desigualtats socioeconòmiques i realitats crítiques com ara l’emergència climàtica o les crisis migratòries. Cada vegada hi ha més consciència que la manca de temps i espai per a les cures afecta la nostra qualitat de vida. Aquesta proposta didàctica pretén ajudar els i les docents en aquesta tasca essencial de les cures per afavorir el procés d’ensenyament-aprenentatge des de qualsevol matèria, àmbit o projecte. I ho fem començant pel manteniment d’un clima acollidor a l’aula, fomentant les relacions interpersonals saludables i positives, afavorint el desenvolupament personal, la inclusió social, el benestar emocional i físic, creant entorns agradables i segurs. En definitiva, aplicant l’ètica de les cures a les nostres aules.

Promogut per:

El finançament de: