Ikastetxe Eraldatzaileen Ezaugarriak

IKASTETXEKO KULTURari
buruzko ezaugarriak

HGHE-a oinarri etiko-politiko zehatzetan eusten da: irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren egitura eta edukia zehaztuz. Ikastetxeko xede, ikuspegi, baloreetan eta ikastetxeko bizitzan barneratuta egon behar dira..

1 Ezaugarria

Justizia globala eta giza eskubideak

2 Ezaugarria

Genero berdintasuna eta hezkidetza

3 Ezaugarria

Kulturartekotasuna eta barneratzea

4 Ezaugarria

Parte hartzea

5 Ezaugarria

Garapen jasangarria

1 Ezaugarria

Justizia globala eta giza eskubideak

2 Ezaugarria

Genero berdintasuna eta hezkidetza

3 Ezaugarria

Kulturartekotasuna eta barneratzea

4 Ezaugarria

Parte hartzea

5 Ezaugarria

Garapen jasangarria

OINARRI PEDAGOGIKOAK
eta metodologia eraldatzaileak

Balore etiko-politikoetan aurrera egiteko metodologia eraldatzaileak proposatzen dira: Alderdi afektiboa, alderdi kognitibo-intelektuala eta alderdi aktiboaren bitartez.

6 Ezaugarria

Ikaskuntza sozioemozionala

7 Ezaugarria

Esperientziazko ikaskuntza esanguratsua

8 Ezaugarria

Metodologia kritiko, erreflexibo eta kolaboratiboak

9 Ezaugarria

Eragin eta ekintza eraldatzailea

10 Ezaugarria

Ikaskuntza sortarazten duen balorazioa

6 Ezaugarria

Ikaskuntza sozioemozionala

7 Ezaugarria

Esperientziazko ikaskuntza esanguratsua

8 Ezaugarria

Metodologia kritiko, erreflexibo eta kolaboratiboak

9 Ezaugarria

Eragin eta ekintza eraldatzailea

10 Ezaugarria

Ikaskuntza sortarazten duen balorazioa

IKASTETXEKO POLITIKAK
planginta eta antolakuntza

Ikastetxeko politiketan funtzionamendua, plagintza eta egitura ezaugarriak ageri dira, adibidez; antolauntza-sistema, prozesuak, parte hartzeko erak, baliabideak, harremanak…

11 Ezaugarria

Herritartasun globalerako hezkuntza eraldatzailearen curriculuma

12 Ezaugarria

Herritartasun globalerako hezkuntza eraldatzilearen agerpena dokumentu estrategikoetan

13 Ezaugarria

Antolakuntza parte hartzailea eta integratzailea

14 Ezaugarria

Erne botere- eta ardura-harremanei

15 Ezaugarria

Inguruarekin lana, sarean

11 Ezaugarria

Herritartasun globalerako hezkuntza eraldatzailearen curriculuma

12 Ezaugarria

Herritartasun globalerako hezkuntza eraldatzilearen agerpena dokumentu estrategikoetan

13 Ezaugarria

Antolakuntza parte hartzailea eta integratzailea

14 Ezaugarria

Erne botere- eta ardura-harremanei

15 Ezaugarria

Inguruarekin lana, sarean

Laguntzailea: