Ikastetxe Eraldatzaileen Ezaugarriak

IKASTETXEKO POLITIKAK

14 Ezaugarria:
Erne
botere- eta ardura-harremanei

EZAUGARRIAREN AZALPENA:

Hezkuntza prozesuetan subjektu eta taldeen artean gertatzen diren harremanak aztertezen dituen ikastetxea, eta horiengan eragiten duena, indarkeria aurrekusteko eta ahalduntze, errespetu eta arudra jokaerak sustatzeko. Baliabideen banaketa orekatuagatik kezkatuta dagoelarik, horrek ere hezkuntza eremuen erabilera biltzen du.

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

6  |  7  |  8  |  9  |  10  |

11  |  12  |  13  |  14  |  15