Ikastetxe Eraldatzaileen Ezaugarriak

IKASTETXEKO POLITIKAK

13 Ezaugarria:
Antolakuntza parte hartzailea eta integratzailea

GAIARI LOTUTAKO GALDERAK:

  • Ikasleek parte-hartzen al dute ikastetxeko arauen garapenean, jardueren antolaketan, proiektuan proposamenean eta abarrekoetan?
  • Ikasleek, eta oro har hezkuntza komunitateak erabakiak hartzeko prozesuan eta proposamen zehatzetan benetan parte-har dezaten ikastetxeak esparruak eratzen al ditu?
  • Ikastetxearen barne, familien parte-hartzea sustatzen duen egiturarik eta eremurik al dago? Eta hezkuntza-komunitateko bestelako aktorerik, nahasita al dago?

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

6  |  7  |  8  |  9  |  10  |

11  |  12  |  13  |  14  |  15