Primera Trobada del Moviment per l’Educació Transformadora i la Ciutadania Global

Sobre com aprenem a canviar el món quan les nostres idees estan en moviment.

Els passats dies 4, 5 i 6 de novembre va tenir lloc a Madrid, Els Negrals, la Primera Trobada del Moviment per l’Educació Transformadora i la Ciutadania Global amb el suport de la AECID. Durant aquests tres dies més de 80 persones pertanyents a la Xarxa d’Educadors i Educadores per a una Ciutadania Global, (Oxfam Intermon), Redec – Xarxa Solidària de Docents (Entreculturas), Xarxa d’educadors i educadores de ALBOAN per a la solidaritat-EDUKALBOAN (Alboan) i Xarxa Transforma de Centres Educatius (InteRed), hem treballat sobre un document titulat “Trets de Centres Educatius Transformadors” i hem reflexionat conjuntament què defineix a un centre educatiu compromès amb la transformació social i global, i quins camins i senderes seguir per a convertir-se en un centre transformador. En aquest espai hem comptat amb la presència de Fe i Alegria d’Amèrica Llatina i la Fundació Gonzalo Silveiro de Portugal implicades també en el desenvolupament de xarxes de professorat per a la ciutadania global en l’àmbit educatiu.

Durant la trobada vam tenir oportunitat de parlar, compartir i reflexionar quines dificultats, reptes i assoliments tenim en la nostra pràctica educativa diària per a poder impulsar i incorporar la Ciutadania Global en els nostres centres com a manera de vida, d’ensenyament i aprenentatge compromès amb els Drets Humans i Objectius del Desenvolupament Sostenible. Però també vam tenir espais per a celebrar, emocionar i sentir com canviar el sistema educatiu des dels nostres compromisos i realitats amb la millor metodologia: l’acompanyament, l’escolta activa, i l’aprenentatge mutu i compartit.

Promogut per:

El finançament de: