Dilemes i desafiaments d’una Educació per a la Transformació. Algunes aproximacions freirianas.

 

Es fa indispensable que les educadores i educadors que apostem per la transformació en les nostres pràctiques quotidianes, puguem preguntar-nos quins dilemes i quins desafiaments ens planteja impulsar una educació per a la transformació i podem, llavors, incidir en la polítiques i orientacions educatives de les quals formem part.

Promogut per:

El finançament de: